املاک  بزرگ  تاجیک  (محمد رضا)

سرمایه گذاری مناسب

بررسی این موضوع که خرید زمین بهتر است یا آپارتمان نیاز به بررسی جوانب مختلف این موضوع دارد که از جمله آن می توان به شرایط مالی و بودجه فرد، موقعیت مکانی، نوع خانه و یا زمین اشاره کرد. خریدار و یا سرمایه گذار اگر با قصد داشتن سرپناه و همچنین سرمایه گذاری وارد این بازار شود تکلیف معلوم بوده و حتما سراغ گزینه های مربوط به خرید خانه خواهد رفت اما اگر در این میان تنها قصد سرمایه گذاری داشته باشد و با هدف افزایش سرمایه وارد بازار مسکن شود باید موارد بیشتری را بررسی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. 

 در سالهای گذشته شاهد رشد قیمت زمین و خانه هر دو بوده ایم اما رشد زمین در مقایسه با خانه از شرایط بهتری برخوردار بوده و رشد بالاتری را تجربه کرده است و حتی بسیاری از کارشناسان معتقد اند که رشد قیمت خانه ها، که در این چندساله شاهد آن بوده ایم از رشد قیمت زمین نشات گرفته و به موجب آن افزایش داشته است. لذا اگر با این دید تصمیم به خرید داشته باشیم می بینیم که زمین گزینه مناسب تری می باشد اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت تغییر نوع نگرش مردم نسبت به خانه و سکونت در آن می باشد. از آنجایی که در حال حاضر تمایل مردم به سکونت در مرکز شهر و آپارتمان نشینی بیشتر شده است، که این خود از شرایط زندگی امروزی و اوضاع اقتصادی نشات می گیرد، تمایل به خرید خانه بیشتر شده و با بالا رفتن تقاضا در این بخش، شاهد تاثیر این موضوع بر الگوی رشد قیمت خانه و زمین نیز هستیم و این موضوع به سود خانه و جلب سرمایه ها به سمت آن پیش می رود. با این حال آپارتمان ها بسته به موقعیت مکانی، طراحی و نوع معماری، امکانات و دسترسی ها ازین تغییر قیمت سهم می برند و هرچه موارد گفته شده از ایده آل های مردم برای زندگی فاصله داشته باشد این افزایش قیمت کمتر خواهد بود. علاوه بر این آپارتمان هایی که در برج های بلند با تعداد واحد زیاد قرار دارند نیز رشد چندانی نخواهد داشت چرا که از قدرالسهم کمتری بهره می برند.

اما نکته ای دیگر در مورد خرید خانه این است که با گذشت زمان عمر خانه بالا رفته و این امر تاثیری عکس بر قیمت آن دارد به عبارتی با گذشت زمان چون عمر خانه بالا می رود شاهد کاهش قیمت آن در مقایسه با زمین هستیم و با توجه به رکود در بازار مسکن نمی توان سود چندان رضایت بخشی را برای آن قائل شد که این نیز نکته ای قابل توجه می باشد که سرمایه گذاری بر روی خانه، برای مدت طولانی را رد کرده و در مقایسه با زمین مناسب نمی دانیم.

در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر سرمایه شما به گونه ای است که توانایی ساخت و ساز را دارید و یا اگر علاوه بر این، خانه یا ملک دیگری داشته و قصد خرید مجدد دارید، زمین در مقایسه با خرید خانه پیشنهاد بهتری برای شما خواهد بود. اما در این میان باید در نظر گرفت که اگر در کوتاه مدت قصد فروش زمین خود را داشته باشید، در مقایسه با خانه خرید و فروش آن روند کند تری خواهد داشت و به عبارتی سخت تر از خانه و یا آپارتمان به فروش می رسد که این نکته ای منفی برای زمین می باشد اما در مجموع می توان سرمایه گذاری بر روی زمین را برای طولانی مدت مناسب دانست چرا که همیشه شاهد این افزایش قیمت و سود دهی با وجود رکود در بازار مسکن بوده و خواهیم بود.